Tandrøntgen

Tandrøngten

Et meget vigtig hjælpemiddel under en tandrens er tandrøntgen. Hvis man skal kunne vurdere om hele tanden er sund og rask, også under tandkødsranden, er tandrøntgenbilleder nødvendige. Tandrøntgen kan vise problemer som ikke kan ses med det blotte øje og kan dermed være med til at få opdaget eventuelle problemer i tide, så der kan iværksættes passende behandling. Det kan i mange tilfælde skåne patienten for unødige smerter.

Hvis det skulle vise sig, at dyret går med en dårlig tand der ikke kan reddes, er det langt bedre at få tanden fjernet. En dårlig tand kan være enormt smertefuld for patienten at gå med, men giver også en risiko for, at en infektion fra tanden kan sprede sig til andre steder i kroppen.

Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®