Klinikken

Klinikken

Klinikken består af to konsultationsrum, operationsrum, røntgenrum, laboratorium og opvågning/burrum. Derudover er der butikken/venteværelset og vores kontorafdeling.

I konsultationsrummene foretages sundhedsundersøgelse og medicinsk behandling af mindre husdyr; hund, kat, gnavere m.v. , samt laser- og adfærdsterapi for hund og kat.

I operationsrummet foretages kastrationer, sterilisationer, fjernelse af knuder og andre operationer. Desuden foretages ultralydsscanninger, kikkertundersøgelser og tandbehandlinger her. Behandling og forebyggelse af tandsygdomme hos hund og kat er et område som stiller stigende krav til udstyr og personale. Røntgenoptagelser af tænder kan studeres på computeren. Den digitale teknik gør det muligt at optimere sine optagelser efterfølgende.

Efter narkose vågner dyrene i rolige, hygiejniske og lune omgivelser, naturligvis under grundig overvågning.

I laboratoriet undersøges blod, urin, hud og celleprøver ved hjælp af moderne laboratorieudstyr.

Røntgenoptagelser er et vigtigt hjælpemiddel til at stille en diagnose. Desuden bruges det til undersøgelser for f.eks. hofteledsdysplasi (HD) til registrering i Dansk Kennel Klub med videre. Vi har et moderne digitalt røntgenanlæg.

Vi har en vægt stående til fri afbenyttelse, og I er altid velkomne til at komme ind og få jeres hund vejet, og vi vil gerne skrive det i hundens journal, så I ikke selv skal gå og huske vægten fra gang til gang.

For dit dyrs sikkerheds skyld beder vi om, at du til enhver tid har din hund i snor og din kat i transportboks, når I besøger klinikken.
(Transportbokse og liner kan købes eller lånes hos os)

Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®