Vaccination af kat

Hvad vaccinerer vi mod? 

Vores standardvaccinationsprogram på Vindinggård Dyreklinik omfatter herpesvirus (rhinotracheitis, R), calicivirus (C), kattesyge (panleukopeni, P) og leukæmivirus (FeLV). Vaccination mod chlamydia (Ch) kan tilvælges. 

Skal din kat rejse, skal den have et EU-pas og rabiesvaccination. Læs mere om rejse med hund og kat her.

Hvornår skal katten vaccineres? 

En kat vaccineres første gang, når den er omkring tolv uger gammel. Vaccinationen gentages ved 16-ugersalderen. 

Nogle katte har stadig en god immunitet fra deres mor ved disse vaccinationer. Denne maternelle immunitet beskytter killingerne mod infektioner, men forhindrer også vaccinerne i at give den ønskede immunitet. Det er baggrunden for, at det nu anbefales at vaccinere killinger, når de er omkring syv måneder gamle. Hidtil har man vaccineret et år efter sidste killingevaccination. 

Derefter vaccineres katten med kernevaccinerne (herpesvirus, calicivirus og kattesyge) hver tredje år. Katte i særlig risikogruppe, f.eks. udekatte og katte, der kommer i pensioner, bør vaccineres mod herpesvirus og calicivirus årligt. Katte ældre end 10 år kan have nedsat evne til at reagere på en vaccination. Derfor anbefales det, at disse katte får de tre kernevacciner hvert år. 

Vaccination mod leukæmivirus og chlamydia skal foretages årligt for at give beskyttelse. 

Vaccination mod rabies kan foretages fra katten er 12 uger gammel, og skal derefter gentages hvert tredje år. 

 

Vaccination af katte | Vindinggård Dyreklinik

Vindinggård Dyrekliniks standardvaccinationsprogram for katte er markeret med gråt. Voksne katte, der ikke kommer ud, vaccineres mod herpesvirus, calicivirus og kattesyge hvert tredje år. Udekatte vaccineres mod herpesvirus og calicivirus hvert år. Disse katte vaccineres også mod leukæmivirus hvert år. Vaccination mod chlamydia og rabies kan tilvælges.

 

Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®