Find vej

Vindinggård Dyreklinik er beliggende i den sydlige del af Vejle tæt ved Brejning og Børkop.

Bil:

Fra den østjyske motorvej (E45) køres der af ved afkørsel 61a, Vejle C. Fra afkørslen køres ad Fredericiavej mod Vejle. Efter en lille kilometers kørsel drejes til venstre i lyskrydset og skiltene mod butikscenteret følges. Klinikken ligger midt i centeret.

Fra Vejle by køres ud af Fredericiavej, og i sidste lyskryds inden motorvejen drejes mod højre og skiltene mod centeret følges.

Bus:

Der er to busstoppesteder tæt på centeret. Den ene er på Fredericiavej og hedder "Fredericiavej ved Vindinggård Ringvej". Den anden er på Vindinggård Ringvej og hedder "Vindinggård Centeret". Vedr. køreplan henvises til http://www.rejseplanen.dk/ eller www.sydtrafik.dk.

Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®