Sundhedseftersyn

Sundhedseftersyn

Når vi laver sundhedscheck på en gnaver, følger vi indledningsvis foderets vej gennem fordøjelsessystemet.

Som gnaver er man helt afhængig af at have et sundt tandsæt. Tænderne vokser med op til 3 mm pr uge, så hvis ikke de slides korrekt, opstår der hurtig problemer. Hvis fortænderne er tydelig forvoksede, kan man som ejer godt se, at der er noget galt, men forvoksede kindtænder er langt svære at opdage. Symptomer som vægttab, selektering i foderemnerne, at være våd omkring munden eller på brystet kan være tegn på tandproblemer.

Kaninen er fra naturens side en græsæder, og det er yderst vigtigt at tilgodese dette behov. Tænderne skal jo slides lige så meget, som de vokser, og det kræver, at der er meget struktur i foderet. I mundhulen findeles stråfoderet til mindre fiberenheder, og nogle af dem havner i kaninens blindtarm, hvor de undergår en bakteriel omdannelsesproces. Denne resulterer i dannelsen af nogle, for kaninen, vigtige næringsstoffer. Blindtarmen tømmes et par gange i døgnet og resulterer i en blødere og mere ildelugtende afføring. Denne spiser kaninen selv og på den måde, får de tilført de ovenfor omtalte næringsstoffer. Hvis der opstår ubalance i disse naturlige mekanismer, opstår der problemer. Hvis kaninen ikke selv får konsumeret den bløde afføring, kan hele bagpartiet blive gevaldig tilsmudset.

Vi er tilbøjelige til, at sige kaninen har diarre, men ubalancen kan også skyldes overvægt, så kaninen ikke er smidig nok til at soignere sit bagparti. Dellerne og dobbelthagerne er simpelthen i vejen. Så velfærds- og livsstilssygdomme ses også blandt de små kæledyr. Som fagmand er det vores fornemmeste opgave at komme med et bud på årsag og sammenhæng og med en plan for, hvordan vi kan få tingene i balance igen.

Når børnene sidder med deres små kæledyr, er det naturligvis rart, at vide om de huser nogle former for utøj. Pelsmider er temmelig almindeligt hos kaniner. De kan ikke ses direkte, men vi kan nemt afsløre dem i mikroskopet. Det er forbundet med en vis kløe, men oftest ser man bare, at hårene knækker ret let af, og de er belagt med skorper og skæl. Marsvin døjer meget med marsvineskab - en mide som lever under hudoverfladen, og som kan være forbundet med intens kløe, og det er en meget plagsom lidelse for dyret. Det er bestemt værd at få tjekket marsvinet, hvis der er små sår og kløe tendenser. Både kaniner og marsvin kan også få ringorm - en svampeinfektion som kan smitte mellem mennesker og dyr.

Så ja - en del marsvin og kaniner kan godt gå og gemme på sygdomme. Det hjælper nemlig gevaldigt at vide, hvad man skal kigge efter, og vide hvordan tingene ser ud, når diagnoserne skal stilles. Derfor er man meget velkommen til at opsøge dyrlægen for at få et sundhedscheck på sit kæledyr. Dertil kommer at de små gnavere går i relativt små bure med blød bund, og neglene vokser for de flestes vedkommende langt hurtigere, end de slides, og vi hjælper naturligvis også med at klippe dem, og vise hvordan de skal holdes.

Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®